Glass Aactive
x
English
Glass Aactive
x
Burger
Meny
Burger
Lukk
Logo
English
Fade
Top Image

Elleville Elfrid og sykkeltyven: nå på nordsamisk!

VIlda Elfrida SIHKKELSUOLA

Bli med NRK Supers egen Elleville Elfrid på nye eventyr i Elleville Elfrid SYKKELTYVEN. Dette er en interaktiv bok-app helt utenom det vanlige!
Den spennende historien er bok og spill i ett. Selvfølgelig snakker alle norsk. Ingen tredjeparts reklame eller in-app kjøp.

En natt forsvinner sykkelen som Henrik har fått i bursdagsgave. Da starter Elfrid og Henrik et detektivbyrå for å finne sykkeltyven. Bli med når de forsøker å løse mysteriet! Klikk og lek deg igjennom den spennende historien. I tillegg får du tre morsomme, klassiske aktiviteter som vil underholde og engasjere i lang tid.

Elleville Elfrid SYKKELTYVEN inneholder:

• Interaktiv bok med 37 fargerike sider. Spesialskrevet musikk og interaktivitet på hver side.
• Memoryspill
• Fargeleggingsaktivitet
• Morsomt og annerledes puslespill


Elleville Elfrid SYKKELTYVEN passer perfekt for barn mellom 3 og 5 år.

Elleville Elfrid & Sykkeltyven er også tilgjengelig som bok fra Egmont.

------------------------------

Searvva NRK Supera iežaset Vilda Elfrida gelddolaš fearánii Vilda Elfrid SIHKKELSUOLA. Dá lea interaktiivalaš girje-áppa mii lea áibbas earánomaš.

Dát gelddolaš muitalus lea sihke girji ja speallu. Diehttelasat sámástit buohkat. Dás eai fállojuvvo vuovdemassii eará spealut. 

Muhtun ija jávká Heandaraga sihkkel maid lea ožžon riegádanbeaivve skeankan. De álggaheaba Elfrid ja Heandarat detektiivafitnodaga vai gávdnaba sihkkelsuollaga. Vuolgge mielde go soai ohcaba sihkkela. Deaddel ja stoaga seammas go leat oassin gelddolaš fearánis. Dasa lassiin čuvvot golbma somás ja klassihkkalaš doaimma mat ájahallet guhkká. 

VIlda Elfrida SIHKKELSUOLA sisttisdoallá: :

• Interaktiivalaš/Doaibma girji mas leat 37 ivdnás siiddu. Earánomažit uŧkojuvvon musihka ja doaimmat juohke siiddus. 
• Muittohallanspeallu 
• Ivdnen doaimmat 
• Somás ja earálagan bihttáspeallu 


Vilda Elfrid SIHKKELSUOLA heive áibbás vuohkkasit mánáide gaskal golbma ja vihttá jagi. 

Vilda Elfrid SIHKKELSUOLA maiddái gávdnamis girjin Egmont fitnodagas.


 
W:
H: